تیم مدیریتی مخفیگاه ، نمونه سوالاتی از آزمون های استخدامی رشته مدیریت که در آزمون های قبلی این رشته برای داوطلبان متقاضی طرح شده بودند را گردآوری کرده ایم تا داوطلبان عزیز ضمن آشنایی بیشتر با نحوه ی طرح سوالات این رشته با پیش زمینه فکری بهتری مطالعه کرده و در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.

  •  ۲۴۸ سوال تئوری مدیریت همراه با پاسخنامه تستی-تشریحی

  • 120 سوال اقتصاد همراه با پاسخنامه تشریحی

لینک های زیر ویژه اعضای VIP سایت مخفیگاه می باشد .

  • 137 سوال بازاریابی با پاسخ تشریحی

  • 120 سوال بودجه و حسابداری با پاسخ تشریحی

  • 80 سوال پژوهش با پاسخ تشریحی

  جهت آشنایی بیشتر با نمونه سوالات  :