اکثر آزمون های استخدامی کشور دارای سوالاتی در زمینه اطلاعات عمومی ،سیاسی،اجتماعی و میانی قانونی می باشند. تیم مدیریتی مخفیگاه 2 بسته نمونه سوال اطلاعات عمومی ،سیاسی،اجتماعی و میانی قانونی ، شامل 180 و 300 نمونه سوال با پاسخنامه را تقدیم شما عزیزان می نماید. شما همینک می توانید این این محصول را به صورت رایگان دریافت نمایید.امیدواریم ما رابا نظرات سازنده خود در این مهم یاری فرمایید .

  • 180 نمونه سوالاستخدامیاطلاعات عمومی  باپاسخنامه

  • 300 نمونه سوال استخدامی اطلاعات اجنماعی ، سیاسی و مبانی قانونی با پاسخنامه

ویژه بسته VIP مخفیگاه